SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA

A.K.M. Altyapı İnşaat olarak kadim şehirlerimizin geleneksel şehir dokusunun korunarak yeniden ihyası amacıyla 3 boyutlu tarama, ortofoto, röleve, restorsayon, kentsel tasarım projeleri ile tüm mühendislik disiplinlerinin projelerinin hazırlanmasını sağlamaktayız. Gerekli belgelendirmelerin ardından geleneksel yapı işleme usulleri ile yapıların inşası tarafımızdan yapılmaktadır.